Mindfulness verwijst naar:

Mindfulness verwijst naar:

de mindfulness-training om mensen te leren meer bewust te leven en anders om te gaan met stress, gedachten en emoties.
een vorm van meditatie waarin men zich op een niet-reactieve manier bewust is van de fysieke en geestelijke sensaties en situaties van het moment (“Een zachtmoedige relatie aangaan met wat er zich nu aanbiedt”): bewuste aandacht.

Hoewel de term mindfulness verbonden is aan het boeddhisme, zijn er zeer oude christelijke mystieke tradities die vergelijkbare meditatietechnieken lijken te hanteren en in de aanvangsfasen ook vergelijkbare ervaringen beschrijven.[2] Vipassana training is echter een specifiek boeddhistische meditatietechniek, waarvan de uiteindelijke verworvenheden niet in andere tekstboeken voorkomen.
wikipedia

Mindfulness

Mindfulness is een aandachts-oefening en vorm van meditatie of training daarin waarbij men zich met nieuwsgierige aandacht en zonder automatische reacties bewust is van fysieke ervaringen, stemmingen, gevoelens en gedachten.

Boeddhistische wortels, maar nu toegepast in een westerse klinische context
Samma Sati is een onderdeel van het zogenaamde achtvoudige pad (in Pali en Sanskriet: atthangika magga) en heet dan sati in Pali of als smṛti in Sanskriet, begrippen die in het Engels kunnen vertaald worden als mindfulness. Het wordt al 2.000 jaar toegepast in het boeddhisme. Deze aandachtstraining vipassana wordt beschouwd als specifiek boeddhistisch en is erop gericht de beoefenaar te brengen tot een ervaring van het bestaan zoals dit werkelijk is.

In een westerse medische of psychotherapeutische context is het begrip bekend geworden door de Amerikaanse onderzoeker Jon Kabat-Zinn. Deze moleculaire bioloog ontleende de term aan Thich Nhat Hanh[1], een Vietnamese monnik die omwille van zijn houding tijdens de Vietnamoorlog uit zijn geboorteland verbannen werd en in Frankrijk ging wonen. Talrijke boeddhistische monniken uit Thailand en Myanmar hebben de vipassana in zijn zuivere vorm onderwezen wat geleid heeft tot vele beoefenaars in de westerse wereld. Ook de vipassanaleraren Saya Gyi U Ba Khin en S.N. Goenka hebben wereldwijd volgelingen. Hoewel mindfulness wortels heeft in het boeddhisme veronderstelt men van beoefenaars geen kennis van het boeddhisme, zen, vipassana, yoga of welke oosterse filosofie of meditatietechniek dan ook. Het wordt o.a. toegepast in MBSR (Engels: mindfulness based stress reduction, op mindfulness gebaseerde stressvermindering) en MBCT (Engels: mindfulness based cognitive therapy, op mindfulness gebaseerde cognitieve therapie). Wikipedia