Disclaimer en Privacy

Privacy& Disclaimer

Disclaimer
Het onderstaande is van toepassing op de website mindmanagementworks.nl. Door de website te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer.

Eigendom
Deze website en alle onderdelen daarvan, zijn eigendom van Mind Management Works. Het is niet toegestaan om de website mindmanagementworks.nl of gedeelten daarvan te vermenigvuldigen en/of openbaar te maken zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mind Management Works.

Klachten, opmerkingen, inbreuk
Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u een e-mail sturen naar info@mindmanagementworks.nl

Privacy Policy
De website mindmanagementworks.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om dienst en producttransacties zo goed en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Noch Mind Management Works of haar website mindmanagementworks.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen, die zijn betrokken bij het uitvoeren van dienst of producttransacties.

Meerderjarigheid
Door gebruik te maken van onze website mindmanagementworks.nl geeft u aan dat u of meerderjarig bent of de toestemming van een verantwoordelijke ouder of andere verzorger hebt.

Wijzigingen in het Privacybeleid
Wij behouden ons het recht voor om ons privacybeleid op ieder moment aan te passen.

Mind Management Works is gevestigd aan de Vlietweg 15, 2266 KA Leidschendam.
Email info@mindmanagementworks.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Mind Management Works verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten / producten of omdat u deze zelf aan ons verstrekt heeft of via derden in het kader van onze dienstverlening. ( dit kan bijvoorbeeld zijn dat u toestemming heeft gegeven aan uw manager of bedrijfsarts om u bij ons aan te melden)

Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

– Voor- en achternaam.
– Geslacht en leeftijd.
– Adresgegevens.
– Telefoonnummer.
– E-mailadres.
– Inhoud van communicatie d.m.v. verslaglegging na consult.
– Bankrekeningnummer.

Doeleinden
–Onderhouden van contact.
–Een goede en efficiënte dienstverlening.
–Verrichten van administratieve handelingen.
–Versturen van een nieuwsbrief, wanneer u daarvoor toestemming
heeft gegeven.
–Nakomen van wettelijke verplichtingen volgens de AVG van
25 mei 2018.