Mindfulness

Mindfulness

Waar komt het vandaan en wat is het?

Mindfulness een manier van leven in het Hier en NU.  Op zich zelf is het geen religie, maar puur een nieuwe gezonde manier van leven en denken, een verrijking van je EI (Emotionele Intelligentie).  Het helpt je je hoofd leegmaken van negatieve gedachtes en ontsnappen aan nutteloze, automatische reacties.

Mindfulness is een oude meditatie methodiek die ruim 2500 jaar geleden is ontstaan in India, geïntroduceerd door Buddha.  Deze meditatie methodiek heeft  op z’n  2/3 van de vorige eeuw zijn introductie naar de westerse wereld gedaan door de interesse van vele wetenschappers uit de gedragswetenschap en neurowetenschap. Waar in eerste instantie is de aandacht is uit gegaan naar mensen met een gezondheidsproblematiek,  is vooral in de afgelopen 10 jaar  de focus  verschoven naar de gezonde mens. De mens die vaak al klem komt te zitten in de hectiek van een snel veranderende wereld. Dit kan zowel in de privé sfeer voorkomen als in de werksituatie.

Eén van de grondleggers van het moderne Mindfulness zoals we dat Nu kennen is Jon Kabat Zinn,  die eind 70-iger jaren van de vorige eeuw in deze meditatie techniek een manier zag om mensen die om een of andere reden problemen met hun gezondheid hadden te helpen.  Als de oprichter van de Stress Reductie Cliniek aan de Universiteit van “Massachusetts Medical School” heeft Jon Kabat Zinn het MBSR programma (Mindfulness Based Stress Reduction) op gezet. De essentie van mindfulness is beginnen, volhouden, verdiepen, rijpen door oefening.

De mindfulness revolutie is begin jaren 90, eveneens uit de vorige eeuw, verder geschreven door Wetenschappers zoals Professor Mark Williams van Oxford Universiteit, Oxford Mindfulness Centre.  Tesamen met zijn collega’s John  Teasdale (Cambridge) and Zindel Segal (Toronto) heeft hij het MBCT programma (Mindfulness Based Cognitive Therapy) ontwikkeld.waarbij in eerste instantie de nadruk lag bij voorkomen van en terugval van depressie als aandachtspunt lag.

Tris Bartley van het  Centrum van mindfulnessonderzoek en -praktijk aan de Bangor University, in Noord-Wales, haar insteek lag op de toepassing van MBCT bij kankerpatienten.

Een van de andere grote voorvechters voor Mindfulness is de Belgische arts David Dewulf die in de afgelopen jaren het begrip ‘mindfulness’ in Vlaanderen introduceerde, voor zowel MBSR als MBCT.  Hij volgde opleidingen over de hele wereld en legde zich toe op Mindfulness, Tao, Life Coaching en Mind/Body Medicine. Hij gaf lezingen in Harvard post graduaat. Naast volwassen richt hij zijn focus ook op jongeren.

 

 

 

Juliet Adams talks about mindfulness::

Mindfulness verwijst naar:

de mindfulness-training om mensen te leren meer bewust te leven en anders om te gaan met stress, gedachten en emoties.
een vorm van meditatie waarin men zich op een niet-reactieve manier bewust is van de fysieke en geestelijke sensaties en situaties van het moment (“Een zachtmoedige relatie aangaan met wat er zich nu aanbiedt”): bewuste aandacht.

Hoewel de term mindfulness verbonden is aan het boeddhisme, zijn er zeer oude christelijke mystieke tradities die vergelijkbare meditatietechnieken lijken te hanteren en in de aanvangsfasen ook vergelijkbare ervaringen beschrijven.[2] Vipassana training is echter een specifiek boeddhistische meditatietechniek, waarvan de uiteindelijke verworvenheden niet in andere tekstboeken voorkomen.
wikipedia